ข่าวและกิจกรรม

ภาพข่าวและกิจกรรมของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหินปูน ที่ได้ปฏิบัติร่วมกันในปีการศึกษา 2565

15 พฤศจิกายน 2565

การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
Image is not available

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน ร่วมกันต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสพป. สระแก้ว เขต 1..

15 พฤศจิกายน 2565

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
Image is not available

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นตรี และชั้นโท..

24 สิงหาคม 2565

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
Image is not available

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสพป. สระแก้ว เขต 1..

22 สิงหาคม 2565

Image is not available

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565...

11 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
Image is not available

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565..

12 กรกฎาคม 2565

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
Image is not available

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565..

previous arrow
next arrow
Slider