ประวัติโรงเรียน

 

  • โรงเรียนบ้านคลองหินปูน ก่อตั้งเมื่อวันที่ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2515  โดยประชาชนในท้องถิ่นที่จับจองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ร่วมกันมอบที่ดินให้ก่อตั้งโรงเรียน  จำนวน 27 ไร่ 2 งาน 4.02 ตารางวา   โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูในระยะแรก จำนวน 3 คน มี นายประสิทธิ์  พันธ์บุรัตน์ เป็นครูใหญ่  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว  ไม่มีพื้น  ไม่มีฝา ขณะนั้นตั้งอยู่  ในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี  ปัจจุบันเป็นพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางโกสุม  ศรีคัทธะนาม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน