12 กรกฎาคม 2565 : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565