ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองหินปูน

โรงเรียนบ้านคลองหินปูน

140 หมู่ 1  ต.คลองหินปูน  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว 27210

โทรศัพท์: 037252993

E-mail : klonghinpoon@sk1edu.go.th