ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนอบรม อย.น้อย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหินปูน

กิจกรรมวันไหว้ครู 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหินปูน